NV180D 迪士尼收納袋工作坊

Love DIY 於2018年8月11日借假Innospot舉辦迪士尼收納袋工作坊,當日活動由人氣導師Hayley親自教授, 運用最新NV180D 迪士尼電腦縫紉繡花機即場示範繡花及縫紉工序!咁多位同學仔都好專心聽導師Hayley講解喔!!

導師Hayley親身示範用NV180D迪士尼電腦縫紉繡花機繡三眼仔

完成繡花, 好靚啊!

在導師Hayley指導下,參加者均能完成手作!! 一齊來張大合照!

初學者都可以輕易完成作品啊!期望下次再有工作坊的活動與參加者齊齊享受縫紉繡花既樂趣!

發表回應